మీకూ, మీ కుటుంబసభ్యులకు ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలు ప్రాప్తించాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ అందరికీ శార్వరి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు #Ugadi2020 #Ugadi #HappyUgadi #StayHomeStaySafe