ఈ తారక రాముడు వెండితెరపై బాల నటుడు గా #బలరామయణం తో పరిచయం అయి నేటితో 24 సంవత్సరాలు #24yearsforBalaRamayanam RELEASE DATE :: 14 APRIL 1996